Skip to main content

Bouwplanvergunning > Bouwplanvergunning Kennisbank > Omgevingsvergunning > Conceptverzoek

Niet zeker of jouw bouwplan haalbaar is? Doe dan een conceptverzoek!

Voor complexere bouwplannen kan het lastig in te schatten zijn of er een Omgevingsvergunning voor verleend zal worden. Door het indienen van een conceptverzoek beoordeelt de gemeente of het plan haalbaar is voor het verlenen van een vergunning. Een conceptaanvraag is een stuk goedkoper dan de aanvraag van een vergunning, omdat er minder documenten nodig zijn om uitsluitsel te kunnen geven.

De ‘conceptaanvraag’, zoals dit tot eind 2023 heette, heeft verschillende namen bij verschillende gemeentes. Sinds 1 januari 2024 heet het een ‘Conceptverzoek’. Andere termen zijn ‘Omgevingsoverleg’, en ‘vooroverleg’.

Wat heb je nodig voor een conceptverzoek?

Voor een conceptverzoek heb je een minder gedetailleerde uitwerking van het bouwplan nodig dan voor een volledige vergunningsaanvraag.
Voor een conceptverzoek heb je een bouwtekening nodig van de bestaande en nieuwe situatie en foto’s van de bestaande situatie en aangrenzende panden. Daarnaast een duidelijke omschrijving van het bouwplan.
Een definitief ontwerp en een constructieberekening hoeft bij een conceptverzoek niet aangeleverd te worden. Dit scheelt tijd en geld. Het zou toch zonde zijn als je een vergunning aanvraagt die niet verleend wordt.

Wat kost een conceptverzoek?

De kosten voor een conceptverzoek zijn vaak lager dan de kosten voor een vergunningsaanvraag. Bij een vergunningsaanvraag wordt meestal een percentage over de bouwsom gerekend om de legeskosten te bepalen. Het verschil met een conceptverzoek is dat je in de meeste gevallen een vast bedrag betaalt. Dit bedrag is afhankelijk per gemeente en ligt vaak tussen de €100 en €350.
Mocht je na de besluitvorming van de gemeente een vergunningsaanvraag willen indienen dan wordt dit bedrag geheel of gedeeltelijk verrekend met de totale legeskosten.

Besluitvorming gemeente

De gemeente toetst het concept bouwplan op twee onderdelen:

  • Stedenbouwkundige inpasbaarheid

De stedenbouwkundige afdeling beoordeelt het bouwplan of de stedenbouwkundige inpassing wenselijk is.

  • De welstandseisen

De welstandscommissie oordeelt of het ontwerp binnen de omgeving en de architectuur van het hoofdgebouw past. Er wordt onder andere naar de kleuren, detaillering en de materiaalkeuze gekeken.

Vaak krijg je van de gemeente duidelijke feedback op het bouwplan. Vervolgens kan je het ontwerp aanpassen om toch een vergunning te kunnen krijgen, als het bouwplan volgens de gemeente nog niet toereikend voor een vergunning is.

Een conceptverzoek is dus een goede en goedkopere oplossing om erachter te komen of er een vergunning verleend gaat worden.

Klik hier als jij meer wilt weten over de omgevingsvergunning.

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.