Werkwijze

Standaard leveren we jouw tekeningen binnen 5 weken. Indien wij de vergunningsaanvraag indienen geldt hetzelfde termijn. Wil je het sneller? Dat kan tegen de volgende toeslag

2 weken – 25% toeslag
1 week – 50% toeslag
48 uur – 100% toeslag

Zie het proces hieronder!

Stap 1

Vooronderzoek

Vergunningcheck en onderzoek haalbaarheid van jouw Bouwplan.

Stap 2

Ontwerp en prijsvorming

Jouw wensen worden verwerkt in een ontwerp, met het budget in acht genomen.

Stap 3

Bouwtekeningen en berekeningen

Het ontwerp wordt vertaald in technische tekeningen en berekeningen.

Stap 4

Vergunningsaanvraag

Aanvraag omgevingsvergunning wordt gestart.

Stap 5 *

Uitvoering

Na het ontvangen van de vergunning start de bouw!

Stap 6 *

Oplevering

Als alles naar wens is, wordt het project opgeleverd.

* Wil je dat bouwplanvergunning na de verlening van de vergunning, ook de verbouwing verzorgt, dan is dat mogelijk.

Vooronderzoek vergunningcheck

Een vrijblijvend vooronderzoek

Vergunningcheck – bestemmingsplan onderzoek

Om erachter te komen of jullie bouwplan aan de vereisten van de gemeente voldoet of om duidelijk te krijgen wat er mogelijk is doen wij eerst een vooronderzoek. Tijdens het vooronderzoek zoeken wij voor je uit of je een vergunning nodig hebt voor het bouwplan. Daarnaast zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staat namelijk wat wel en niet toegestaan is binnen een bepaald gebied. Als de haalbaarheid niet gegarandeerd is, kunnen we bij de gemeente een conceptaanvraag indienen.

Ontwerp en prijsvorming

De kosten die verbonden zijn voor het aanvragen van de vergunning met alle benodigde documenten, zijn afhankelijk van het ontwerp. Daarom stellen wij samen met jou een programma van eisen op voor het ontwerp en adviseren wij waar nodig. Op basis van het programma van eisen wordt er een vrijblijvende offerte opgesteld voor de vergunningsaanvraag.

Het budget voor de uitvoering van het bouwplan wordt meegenomen in het opstellen van het programma van eisen. Wanneer gewenst kunnen wij jou in het gehele bouwproces ontzorgen. Hier meer over in fase 5: Uitvoering.

Wanneer je akkoord hebt gegeven voor de opdracht wordt het ontwerp van het bouwplan gemaakt. Vervolgens wordt het ontwerp aan jou voorgelegd en aangepast waar gewenst. Als het ontwerp definitief is kunnen de bouwkundige tekeningen en berekeningen worden gemaakt.

Tekening van ontwerp tijdens ontwerpfase
Bouwtekening van een woning

Bouwtekeningen en berekeningen

De bouwtekeningen zijn de bouwtechnische uitwerkingen van het ontwerp. Op deze bouwtechnische tekeningen staat de positionering en maatvoering van de bouwkundige elementen weergegeven.  Belangrijke details zijn daarbij uitgewerkt in een principetekening.

Afhankelijk van het soort bouwplan worden er ook bouwbesluitberekeningen gemaakt, zoals de constructieberekeningen, daglichtberekening, ventilatieberekening en oppervlakteberekening.

Als alle documenten opgesteld zijn worden deze met jou besproken en ingediend bij de gemeente bij akkoord van jou.

Vergunningsaanvraag

Wij kunnen het proces van de vergunningsaanvraag op ons nemen door de aanvraag in te dienen en het contact met de gemeente te onderhouden. Hierdoor word je volledig ontzorgt. Als de gemeente tijdens het proces om een aanvulling vraagt binnen het ontwerp pakken wij dat op en leveren wij de gevraagde stukken en/of informatie aan.

De gemeente is verplicht binnen 8 weken te reageren op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft de gemeente het recht om de beslistermijn met 6 weken te verlengen, mits dit binnen de eerste 8 weken wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt niet vaak, maar is wel een mogelijkheid.

Voor meer informatie klik op Omgevingsvergunning

inlogomgevings omgevingsloket
bouwvakker tijdens uitvoering

Uitvoering *

Als de werkzaamheden tegen het einde lopen vindt er een vooroplevering plaatst. Tijdens de vooroplevering worden de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden besproken. In het opleverrapport worden eventuele gebreken genoteerd. Vervolgens zorgen wij dat mogelijke gebreken worden hersteld.

De eindoplevering vindt plaats als alle werkzaamheden zijn voltooid. Ook nu wordt een opleveringsrapport opgesteld met eventuele gebreken en oplossingen.

Na de oplevering worden alle garantieverklaringen en eventuele onderhoudsadviezen overhandigd.

Oplevering *

Bij een bouwkundige splitsing is er doorgaans een omgevingsvergunning nodig. Bij sommige gemeenten is er apart een gemeentelijke splitsingsvergunning vereist.

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd omdat er een nieuwe woning ontstaat en de brandveiligheids-, vlucht- en geluids-eisen hiervoor anders zijn dan wanneer het één woning is. De woning moet hiernaast tenminste beschikken over eigen sanitaire voorzieningen.

Naast de bouwkundige tekeningen kan de gemeente vragen om berekeningen, zoals ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

sleutel overhandiging werkwijze

* Wil je dat bouwplanvergunning na de verlening van de vergunning, ook de verbouwing verzorgt, dan is dat mogelijk.

Doe de gratis vergunningcheck

Start vergunningcheck

Bereken kosten voor de vergunning

Naar prijsopgave