Skip to main content

Werkwijze

Standaard leveren we jouw tekeningen binnen 4 weken. Indien wij de vergunningsaanvraag indienen geldt dezelfde termijn. Wil je het sneller? Dat kan tegen de volgende toeslag

2 weken – 25% toeslag
1 week – 50% toeslag
48 uur – 100% toeslag

Zie het proces hieronder!

Stap 1

Vooronderzoek

Vergunningcheck en onderzoek haalbaarheid van jouw Bouwplan.

Stap 2

Ontwerp en programma van eisen

Jouw wensen worden verwerkt in een ontwerp, met alle technische en esthetische uitgangspunten hierin meegenomen.

Stap 3

Bouwtekeningen en berekeningen

Het ontwerp wordt vertaald in technische tekeningen en berekeningen.

Stap 4

Vergunningsaanvraag

Aanvraag omgevingsvergunning wordt gestart.

Stap 5 *

Selectie aannemer

Het juiste bedrijf voor de juiste klus.

Stap 6 *

Uitvoering en oplevering

Het project wordt uitgevoerd en aan u opgeleverd.

* Wil je dat bouwplanvergunning naast het regelen van de vergunning, helpt bij het zoeken naar een aannemer, vraag naar onze uitgebreide netwerk. 

Vooronderzoek vergunningcheck

Het vooronderzoek

Vergunningcheck – bestemmingsplan onderzoek

Om erachter te komen of jouw bouwplan aan de vereisten van de gemeente voldoet of om duidelijk te krijgen wat er mogelijk is doen wij eerst een vooronderzoek. Tijdens het vooronderzoek zoeken wij voor je uit of je een vergunning nodig hebt voor het bouwplan. Daarnaast zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan, welstandsnota en andere regelgeving van de gemeente. In deze documentatie staat namelijk wat wel en niet toegestaan is binnen een bepaald gebied. Als de haalbaarheid niet gegarandeerd is, kunnen we bij de gemeente een conceptaanvraag indienen.

Ontwerp en programma van eisen

Wij stellen samen met jou een programma van eisen op en adviseren waar nodig.

Een eerste ontwerp wordt aan jou voorgelegd en aangepast waar gewenst. Als het ontwerp gereed is kunnen de  bouwkundige tekeningen en berekeningen definitief worden gemaakt.

Tekening van ontwerp tijdens ontwerpfase
Bouwtekening van een woning

Bouwtekeningen en berekeningen

De bouwtekeningen zijn de bouwtechnische uitwerkingen van het ontwerp. Op deze bouwtechnische tekeningen staat de positionering en maatvoering van de bouwkundige elementen weergegeven.  Belangrijke details zijn daarbij uitgewerkt in een principetekening.

Afhankelijk van het soort bouwplan worden er ook bouwbesluitberekeningen gemaakt, zoals de constructieberekeningen, daglichtberekening, ventilatieberekening en oppervlakteberekening.

Als alle documenten opgesteld zijn, worden deze met jouw goedkeuring ingediend bij de gemeente.

Vergunningsaanvraag

Wij kunnen het proces van de vergunningsaanvraag op ons nemen door de aanvraag in te dienen en het contact met de gemeente te onderhouden. Hierdoor word je volledig ontzorgt. Als de gemeente tijdens het proces om een aanvulling vraagt binnen het ontwerp pakken wij dat op en leveren wij de gevraagde stukken en/of informatie aan.

De gemeente is verplicht binnen 8 weken te reageren op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft de gemeente het recht om de beslistermijn met 6 weken te verlengen, mits dit binnen de eerste 8 weken wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt niet vaak, maar is wel een mogelijkheid.

Voor meer informatie klik op Omgevingsvergunning

inlogomgevings omgevingsloket
bouwvakker tijdens uitvoering

Selectie aannemer *

Als de vergunning rond is kun jij met de aannemer aan de slag gaan. Wij kunnen helpen bij het vinden van een geschikte aannemer die voor de juiste prijs de werkzaamheden uitvoert. We raden altijd aan om meerdere offertes te vergelijken.

Uitvoering en oplevering *

De uitvoering mag dan eindelijk beginnen! De aannemer draagt samen met het team zorg om de verbouwing in goede banen te leiden. Het bouwwerk op tekening wordt langzamerhand werkelijkheid.

Na de oplevering worden alle garantieverklaringen en eventuele onderhoudsadviezen overhandigd.

sleutel overhandiging werkwijze

* Wil je dat bouwplanvergunning naast het regelen van de vergunning, helpt bij het zoeken naar een aannemer, vraag naar onze uitgebreide netwerk. 

Doe de gratis vergunningcheck

Start vergunningcheck

Bereken de kosten voor je bouwplan

Naar prijsopgave

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.