Skip to main content

Werkwijze

Standaard leveren we jouw tekeningen binnen 5 weken. Indien wij de vergunningsaanvraag indienen geldt dezelfde termijn. Wil je het sneller? Dat kan tegen de volgende toeslag

2 weken – 25% toeslag
1 week – 50% toeslag
48 uur – 100% toeslag

Zie het proces hieronder!

Stap 1

Vooronderzoek

Vergunningcheck en onderzoek haalbaarheid van jouw Bouwplan.

Stap 2

Ontwerp en prijsvorming

Jouw wensen worden verwerkt in een ontwerp, met het budget in acht genomen.

Stap 3

Bouwtekeningen en berekeningen

Het ontwerp wordt vertaald in technische tekeningen en berekeningen.

Stap 4

Vergunningsaanvraag

Aanvraag omgevingsvergunning wordt gestart.

Stap 5 *

Selectie aannemer

Het juiste bedrijf voor de juiste klus.

Stap 6 *

Uitvoering en oplevering

Het project wordt uitgevoerd en aan u opgeleverd.

* Wil je dat bouwplanvergunning na de verlening van de vergunning, helpt bij het zoeken naar een aannemer, dan is dat ook mogelijk.

Vooronderzoek vergunningcheck

Het vooronderzoek

Vergunningcheck – bestemmingsplan onderzoek

Om erachter te komen of jullie bouwplan aan de vereisten van de gemeente voldoet of om duidelijk te krijgen wat er mogelijk is doen wij eerst een vooronderzoek. Tijdens het vooronderzoek zoeken wij voor je uit of je een vergunning nodig hebt voor het bouwplan. Daarnaast zoeken wij uit wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staat namelijk wat wel en niet toegestaan is binnen een bepaald gebied. Als de haalbaarheid niet gegarandeerd is, kunnen we bij de gemeente een conceptaanvraag indienen.

Ontwerp en prijsvorming

De kosten die verbonden zijn aan de verbouwing, zijn afhankelijk van het ontwerp. Daarom stellen wij samen met jou een programma van eisen op en adviseren wij waar nodig.

Een eerste ontwerp wordt aan jou voorgelegd en aangepast waar gewenst. Als het ontwerp definitief is kunnen de  bouwkundige tekeningen en berekeningen worden gemaakt.

Tekening van ontwerp tijdens ontwerpfase
Bouwtekening van een woning

Bouwtekeningen en berekeningen

De bouwtekeningen zijn de bouwtechnische uitwerkingen van het ontwerp. Op deze bouwtechnische tekeningen staat de positionering en maatvoering van de bouwkundige elementen weergegeven.  Belangrijke details zijn daarbij uitgewerkt in een principetekening.

Afhankelijk van het soort bouwplan worden er ook bouwbesluitberekeningen gemaakt, zoals de constructieberekeningen, daglichtberekening, ventilatieberekening en oppervlakteberekening.

Als alle documenten opgesteld zijn, worden deze met jouw goedkeuring ingediend bij de gemeente.

Vergunningsaanvraag

Wij kunnen het proces van de vergunningsaanvraag op ons nemen door de aanvraag in te dienen en het contact met de gemeente te onderhouden. Hierdoor word je volledig ontzorgt. Als de gemeente tijdens het proces om een aanvulling vraagt binnen het ontwerp pakken wij dat op en leveren wij de gevraagde stukken en/of informatie aan.

De gemeente is verplicht binnen 8 weken te reageren op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft de gemeente het recht om de beslistermijn met 6 weken te verlengen, mits dit binnen de eerste 8 weken wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt niet vaak, maar is wel een mogelijkheid.

Voor meer informatie klik op Omgevingsvergunning

inlogomgevings omgevingsloket
bouwvakker tijdens uitvoering

Selectie aannemer *

Als de vergunning rond is kun jij met de aannemer aan de slag gaan. Wij kunnen helpen bij het vinden van een geschikte aannemer die voor de juiste prijs de werkzaamheden uitvoert. We raden altijd aan om meerdere offertes te vergelijken.

Uitvoering en oplevering *

De uitvoering mag dan eindelijk beginnen! De aannemer draagt samen met het team zorg om de verbouwing in goede banen te leiden. Het bouwwerk op tekening wordt langzamerhand werkelijkheid.

De eindoplevering vindt plaats als alle werkzaamheden zijn voltooid. Er wordt een opleveringsrapport opgesteld met eventuele gebreken en oplossingen.

Na de oplevering worden alle garantieverklaringen en eventuele onderhoudsadviezen overhandigd.

sleutel overhandiging werkwijze

* Wil je dat bouwplanvergunning na de verlening van de vergunning, helpt bij het zoeken naar een aannemer, dan is dat ook mogelijk.

Doe de gratis vergunningcheck

Start vergunningcheck

Bereken de kosten voor je bouwplan

Naar prijsopgave