Skip to main content

Bouwplanvergunning > Bouwplanvergunning Kennisbank > Omgevingsvergunning > Conceptaanvraag

Niet zeker of jouw bouwplan haalbaar is? Doe dan een conceptaanvraag!

Voor complexere bouwplannen kan het lastig in te schatten zijn of er een Omgevingsvergunning voor verleend zal worden. Door het indienen van een conceptaanvraag beoordeelt de gemeente of het plan haalbaar is voor het verlenen van een vergunning. Een conceptaanvraag is een stuk goedkoper dan de aanvraag van een vergunning, omdat er minder documenten nodig zijn om uitsluitsel te kunnen geven.

Wat heb je nodig voor een conceptaanvraag?

Voor een conceptaanvraag heb je een minder gedetailleerde uitwerking van het bouwplan nodig dan voor een volledige vergunningsaanvraag.
Voor een conceptaanvraag heb je een bouwtekening nodig van de bestaande en nieuwe situatie en foto’s van de bestaande situatie en aangrenzende panden. Daarnaast een duidelijke omschrijving van het bouwplan.
Een definitief ontwerp en een constructieberekening hoeft bij een conceptaanvraag niet aangeleverd te worden. Dit scheelt tijd en geld. Het zou toch zonde zijn als je een vergunning aanvraagt en die niet verleend wordt.

Wat kost een conceptaanvraag?

De kosten voor een conceptaanvraag zijn vaak lager dan de kosten voor een vergunningsaanvraag. Bij een vergunningsaanvraag wordt meestal een percentage over de bouwsom gerekend om de legeskosten te bepalen. Het verschil met een conceptaanvraag is dat je een vast bedrag betaalt. Dit bedrag is afhankelijk per gemeente en ligt tussen de €100 en €350.
Mocht je na de besluitvorming van de gemeente een vergunningsaanvraag willen indienen dan wordt dit bedrag verrekend met de totale legeskosten.

Besluitvorming gemeente

De gemeente toetst het concept bouwplan op twee onderdelen:

  • De welstandseisen

De gemeente oordeelt of het ontwerp binnen de omgeving past. Ze kijken bijvoorbeeld naar de kleuren en de materiaalkeuze.

  • Het Bestemmingsplan

De gemeente toetst het bouwplan op de regels en voorschriften uit het bestemmingsplan.

Vaak krijg je van de gemeente duidelijke feedback op het bouwplan. Vervolgens kan je het ontwerp aanpassen om toch een vergunning te kunnen krijgen, als het bouwplan volgens de gemeente nog niet toereikend voor een vergunning is.

Een conceptaanvraag is dus een goede en goedkope oplossing om erachter te komen of er een vergunning verleend gaat worden.

Klik hier als jij meer wilt weten over de > omgevingsvergunning?

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.