Skip to main content
 
 

Omgevingsvergunning

Uw vergunning, zorgeloos geregeld.

Bouwplanvergunning > Diensten > Omgevingsvergunning

Het vergunningstraject

Omgevingsvergunning aanvragen

Op deze pagina lees je wat je nodig hebt voor een vergunningsaanvraag voor jouw bouwplan. Ook wordt er een prijsindicatie gegeven. Je kunt ervoor kiezen om de aanvraag door ons te laten indienen. Wij onderhouden dan het contact met jou en de gemeente.

Voor onder andere de volgende werkzaamheden heb je mogelijk een vergunning nodig:

 • Aanbouw/uitbouw
 • Dakkapel
 • Dakopbouw
 • Dakterras
 • Dak vervangen
 • Erker
 • Kozijn vervanging
 • Slopen
 • Overkapping, carport of veranda
 • Het verwijderen van een draagmuur
 • Bij funderingsherstel
 • Bij nieuwbouw

Pakket A

vanaf € 650

bouwplan
 • Bouwkundig advies
 • Bouwkundige tekeningen
 • Constructieberekening
 • Vergunningaanvraag
 • Ontwerp
 • 3D – visualisatie
Offerte aanvraag

Pakket BMeest gekozen

vanaf € 1290

bouwplan
 • Bouwkundig advies
 • Bouwkundige tekeningen
 • Constructieberekening
 • Vergunningaanvraag
 • Ontwerp
 • 3D – visualisatie
offerte aanvraag

Pakket C

vanaf € 1550

bouwplan
 • Bouwkundig advies
 • Bouwkundige tekeningen
 • Constructieberekening
 • Vergunningaanvraag
 • Ontwerp
 • 3D – visualisatie
offerte aanvraag

Wat heb je nodig voor een vergunningsaanvraag?

Bouwtekeningen

Het is van belang dat de aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Het hangt van het soort bouwplan af welke documenten aangeleverd moeten worden bij een vergunningsaanvraag. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwplan moeten in elk geval op schaal gemaakte bouwtekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie aangeleverd worden.

Meer weten over bouwtekeningen? Naar bouwtekening
Constructietekeningen

Als er in het bouwplan aanpassingen gedaan worden aan de constructie van het bouwwerk, dan moet er bij de vergunningsaanvraag ook constructie-berekeningen en -tekeningen aangeleverd worden.

Meer over constructieve documenten? Naar constructieberekening

Wat is er nodig voor het maken van deze tekeningen en berekeningen?

Voor het maken van bouwtekeningen voor de vergunningsaanvraag hebben wij de archiefstukken nodig. De archiefstukken kun je opvragen bij het gemeentearchief. Wij kunnen dit ook voor je doen als je dat wilt. Bij de offerteaanvraag kun je dit aangeven.

In sommige gevallen vraagt de gemeente, naast de bouwtekeningen en constructieberekening, ook bouwbesluitberekeningen om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen opgenomen in het Bouwbesluit. Het gaat vaak om de volgende berekeningen:

 • Een ventilatieberekening om te weten in welke mate een ruimte geventileerd is.
 • Een daglichtberekening die weergeeft hoeveel daglicht er binnen komt.
 • Een EPC-berekening van de energiezuinigheid van het gebouw.
 • Een Milieuprestatieberekening. Met deze berekening wordt laten zien hoe zwaar het bouwplan op het milieu weegt.
 • Een oppervlaktetoets. De verhouding van oppervlakten tussen verschillende functies in het gebouw.

De uitkomsten van deze berekeningen worden vervolgens getoetst aan de voorschriften die opgenomen zijn in het bouwbesluit. Als een uitkomst van een bepaalde berekening niet overeenkomt met de voorschriften uit het Bouwbesluit is het mogelijk dat het bouwplan aangepast moet worden.

Proces van de vergunningsaanvraag

Als de benodigde documenten zijn ingediend beoordeelt de gemeente of het bouwplan voldoet aan de voorschriften. De gemeente stelt eisen aan het bouwplan die zijn vermeld in het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandsnota. In het Bouwbesluit staan alle voorschriften met betrekking op de veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid, milieu en energiezuinigheid. In het bestemmingsplan is opgenomen wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie, zoals de maximale hoogte en maximale oppervlakte van een bouwwerk. Ook worden de meeste bouwplannen getoetst door de welstandscommissie of het bouwwerk wel past in de omgeving met betrekking op architectuur en/of uitstraling.

De gemeente is verplicht binnen 8 weken te reageren op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarnaast heeft de gemeente het recht om zonder opgaaf van reden de beslistermijn met 6 weken te verlengen, mits dit binnen de eerste 8 weken wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt niet vaak, maar is wel een mogelijkheid.

Het is lastig in te schatten hoelang het gaat duren voordat de gemeente reageert, dat hangt ook sterk af per gemeente en soort bouwplan. Voor een klein bouwplan zoals een muur doorbreken kan het zo zijn dat de gemeente binnen een paar weken reageert, maar daar kan je niet vanuit gaan.

Nadat je jouw vergunning in handen hebt, loopt er nog een bezwaartermijn van 6 weken. In deze periode kunnen belanghebbenden, zoals omwonenden, een bezwaar indienen op jouw vergunning. In sommige gevallen is het hierom raadzaam om te wachten met bouwen tot deze termijn verstreken is.

Bouwplanvergunning.nl kan het proces van de vergunningsaanvraag op zich nemen door de aanvraag in te dienen en het contact met de gemeente te onderhouden. Hierdoor wordt je volledig ontzorgd. Als de gemeente tijdens het proces om een aanvulling vraagt binnen het ontwerp pakken wij dat op en leveren wij de gevraagde stukken en/of informatie aan. Uiteraard wordt dit met jou overlegd.

Beslistermijn Omgevingvergunning

8 weken

Optionele verlenging beslistermijn

6 weken

Bezwaartermijn

6 weken

Kosten voor een vergunningsaanvraag

De kosten die gemaakt worden om alle documenten te verkrijgen voor de vergunningsaanvraag is sterk afhankelijk van het soort bouwplan, benodigde documenten en complexiteit. Hieronder een tabel met prijsindicaties per bouwwerk.  Prijzen kunnen afwijken bij bijzondere omstandigheden. Deze prijzen zijn inclusief bouwtekeningen, constructieberekening en vergunningsaanvraag.

Uitbouw | Aanbouw
vanaf € 1290
Bijgebouw
vanaf € 1320
Dakkapel
vanaf € 490
Dakopbouw
vanaf € 1390
Dakterras
vanaf € 1290
Dak Vervangen
vanaf € 1190
Erker
vanaf € 990
Kozijnen Vervangen
vanaf € 690
Overkapping | Carport
vanaf € 1190
Draagmuur verwijderen
vanaf € 490
Woning splitsen
vanaf € 690
Funderingsherstel
op aanvraag
Nieuwbouw
op aanvraag

Wil je weten wat het kost om een vergunning aan te vragen voor jouw bouwplan incl. de benodigde documenten? Kies dan voor pakket B en vraag gratis een vrijblijvende offerte aan met onze handige offerte tool.

Pakket A

vanaf € 650

bouwplan
 • Bouwkundig advies
 • Bouwkundige tekeningen
 • Constructieberekening *
 • Vergunningaanvraag
 • Ontwerp
 • 3D – visualisatie
Offerte aanvraag

Pakket BMeest gekozen

vanaf € 1290

bouwplan
 • Bouwkundig advies
 • Bouwkundige tekeningen
 • Constructieberekening *
 • Vergunningaanvraag
 • Ontwerp
 • 3D – visualisatie
offerte aanvraag

Pakket C

vanaf € 1550

bouwplan
 • Bouwkundig advies
 • Bouwkundige tekeningen
 • Constructieberekening *
 • Vergunningaanvraag
 • Ontwerp
 • 3D – visualisatie
offerte aanvraag

Wat zijn bouwleges?

Naast de kosten die gemaakt worden voor de documenten moeten er ook bouwleges worden betaald. Bouwleges zijn kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag. De bouwleges bedraagt 1 á 2% van de totale verbouwing. De bouwleges worden door de gemeente geheven over de bouwkosten aan de hand van eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen zijn vaak openbaar en afhankelijk van de gemeente. Bij het aanvragen van de vergunning wordt gevraagd om de bouwkosten van het bouwplan. Als de opgegeven eenheidsprijzen in de vergunningsaanvraag hoger zijn dan die van de gemeente kunnen de bouwleges aanzienlijk hoger uitvallen. Hanteer zo laag mogelijke eenheidsprijzen om de bouwleges laag te houden. Zorg er daarnaast ook voor dat alleen de bouwkosten voor de onderdelen die vergunningsplichtig zijn worden opgegeven. Door dit te doen worden de bouwleges niet onnodig hoog.

De gratis vergunningcheck 

Het is niet altijd nodig om een omgevingsvergunning te hebben voor het uitvoeren van een bouwplan. Check daarom altijd of het bouwplan vergunningsplichtig is. Bouwplanvergunning.nl doet een gratis vergunningcheck voor jouw bouwplan. Naast het uitzoeken of er een vergunning nodig is, zoeken wij bij een gratis vergunningcheck ook uit wat de regels zijn omtrent het soort bouwwerk in uw regio/gemeente.

Doe de gratis vergunningcheck

Start vergunningcheck

Bereken de kosten voor je bouwplan

Naar prijsopgave

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.