Skip to main content
 
 

Woning Splitsen

Verhuren of Verkopen?

Bouwplanvergunning > Type verbouwing > Woning Splitsen

Welk soort splitsing heb ik nodig?

Woning Splitsen

Er zijn twee verschillende soorten splitsingen, namelijk bouwkundig splitsen en kadastraal splitsen.

Bouwkundig splitsen gebeurt doorgaans om een pand op te delen in meerdere appartementen, die afzonderlijk worden verhuurd, maar u zelf in eigendom houdt. In het bestemmingsplan kunnen bepaalde regels zijn opgenomen omtrent een bouwkundige splitsing voor een bepaald gebied.

Bij kadastraal splitsen wordt een gebouw in meerdere appartementsrechten gesplitst. Dit wordt meestal gedaan ten behoeve van het apart verkopen van (een deel van) een woning.

Bouwkundig splitsen

Bij een bouwkundige splitsing is er doorgaans een omgevingsvergunning nodig. Bij sommige gemeenten is er apart een gemeentelijke splitsingsvergunning vereist.

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd omdat er een nieuwe woning ontstaat en de brandveiligheids-, vlucht- en geluids-eisen hiervoor anders zijn dan wanneer het één woning is. De woning moet hiernaast tenminste beschikken over eigen sanitaire voorzieningen.

Naast de bouwkundige tekeningen kan de gemeente vragen om berekeningen, zoals ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen.

Kadastraal splitsen

Een gebouw met meerdere eigenaren wordt in het Kadaster ingeschreven als juridisch gesplitst object. In basis gelden de zelfde eisen als bij bouwkundig splitsen. Voorwaarden zijn verder dat de woning minstens over een eigen toilet, badkamer, keuken, huisnummer en voordeur beschikt. De voordeur mag uitkomen in een gemeenschappelijke ruimte, zoals een trappenhuis of hal.

Er wordt onderscheid gemaakt in eigendom door een gebouw te splitsen. Een notaris maakt de akte voor splitsing aan. Een splitsingstekening is noodzakelijk naast de akte van splitsing, deze kan door een bouwkundig bureau voor u worden opgesteld. Op deze splitsingstekening staat doormiddel van plattegronden en doorsneden, aangegeven hoe het gebouw is gesplitst. Op de splitsingstekening is duidelijke te zien welk deel van het gebouw van wie is en waar de gemeenschappelijke ruimten zijn.

Er zijn strikte regels voor een splitsingstekening, zoals de juiste lijndikte, tekentechniek, schaal en situatie. De constructie wordt schematisch weergegeven. Als een splitsingstekening niet aan de juiste richtlijnen voldoet wordt deze afgewezen. Zorg er altijd voor dat een splitsingstekening wordt gemaakt door een bedrijf die hier ervaring mee heeft.

Het ontwerp bij een splitsing

Bij het ontwerp van jouw ideale splitsing, wordt er gekeken hoe de meeste vierkante meters goed benut kunnen worden. Overwegingen die daarbij gemaakt worden is het toebedelen van ruimte aan functies zoals meerdere slaapkamers, of juist een grote woonruimte.

Tijdens de ontwerpfase voor een bouwkundige splitsing, is het verstandig om kadastrale splitsingseisen alvast mee te nemen. Zo hoeft er later bij eventuele verkoop, geen verbouwing meer plaats te vinden.

Woningen samenvoegen of ruimte aan een woning toevoegen

Heb je twee woningen, naast of onder elkaar, in bezit en je wilt deze woningen samenvoegen, dan heb je ook een vergunning nodig.

Mocht je een ruimte, dat geen volwaardige woonruimte is zoals een zolder, willen toevoegen aan je woning dan is dit geen samenvoeging want je onttrekt geen woonruimte uit de woningvoorraad, wel heb je hiervoor een vergunning nodig. In dit geval is er sprake van een woning vorming.

Vormen van splitsen en samenvoegen

Voor de in de tabel staande handelingen is een vergunning nodig.

  Splitsen

Samenvoegen

  Bouwkundig splitsen

Woning onttrekken

  Kadastraal splitsen

Woning vormen

  Erfpacht splitsen

Samenvoegen

  Woning van bedrijfsruimte splitsen

Kosten voor een splitsing of samenvoeging

De kosten voor een kadastrale splitsingstekening zijn vanaf €450. Hierbij komen nog kosten aan een notaris en het kadaster.

Voor een bouwkundige splitsing betaalt u voor de omgevingsvergunningaanvraag inclusief alle benodigde documenten een prijs vanaf €960.

Let wel dat er bij de gemeente nog legeskosten in rekening worden gebracht.

De kosten voor de verbouwing zijn sterk afhankelijk van de status van de woning. Als er voor de twee toekomstige woningen, al eigen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, kan het zijn dat u met een paar duizend euro de woning al brand- en vluchtveilig heeft gemaakt.

 

De meeste aspecten die te maken hebben met een splitsing zijn toegelicht, mocht je meer willen weten neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wil je weten hoe wij te werk gaan? Klik dan op werkwijze.

Doe de gratis vergunningcheck

Start vergunningcheck

Bereken kosten voor de vergunning

Naar prijsopgave

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.