Skip to main content

Bouwplanvergunning > Bouwplanvergunning Kennisbank > Omgevingsvergunning > Bestemmingsplan

Dit is wat je moet weten over het bestemmingsplan!

Een bestemminsplan kan invloed hebben op jouw bouwplannen. Maar wat houdt een bestemmingsplan eigenlijk in? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan dat beschrijft wat er in een gemeente mag gebeuren met de grond en ruimte. Iedere gemeente is verplicht een bestemmingsplan op te stellen. Met dit plan heb je te maken als je gaat bouwen of verbouwen. In dit plan is wordt aangegeven wat er wel en niet is toegestaan om te bouwen in een bepaald gebied binnen een gemeente. Ook staat in het bestemmingsplan de bestemming van een ruimte, zoals woonruimte, kantoorruimte of winkelruimte. Als je bouw of verbouwplannen hebt is het zeer aan te raden om het bestemminsplan te bestuderen en te onderzoeken of jouw plan haalbaar is.

Wat staat er in een bestemmingsplan?

In het plan staan de voorschriften en regels voor een gebied wat betreft de ruimtelijke ordening. Er wordt aangegeven welke functie op elke locatie is toegestaan en de regels die gelden voor deze functie.

Voorbeeld:

Een bestemming is aangeduid als Wonen 2. In het bestemmingsplan onder Wonen 2 staan alle regels die gelden voor die locatie. Regels zoals maximale bouwhoogte(dakopbouw), afmetingen aanbouw, bijgebouw toegestaan of niet, enzovoort.

Waar kun je het bestemmingsplan vinden?

Alle bestemmingsplannen zijn voor iedereen toegankelijk. De makkelijkste manier om een bestemmingsplan in te zien is op ruimtelijkeplannen.nl. Hier kun je de plankaart en de regels die hierbij horen inzien. Door op een locatie te klikken verschijnen links in beeld alle plannen voor die locatie.

Ook kun je een bestemmingsplan bij de gemeente opvragen. Vaak gaat dit per email. Mocht je vragen hebben omtrent een bestemmingsplan dan kan je altijd bij de desbetreffend gemeente terecht.

bestemmingsplan in planviewer

Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Kun je van een bestemmingsplan afwijken?

Het is mogelijk om van een bestemmingsplan af te wijken. Mocht jouw bouwplan niet voldoen aan de voorschriften uit het bestemmingsplan, dan wil dat dus niet meteen zeggen dat het niet mogelijk is. Er zijn drie afwijkingsmogelijkheden.

1

Binnen het plan afwijken

In het bestemmingsplan zijn vaak al afwijkingsmogelijkheden beschreven. Dit zijn meestal kleine afwijkingen in maatvoering, afwijking van 10% van de goothoogte is toegestaan of afwijking bouwen van 1 meter vanaf de erfgrens. Echter zijn aan deze afwijking vaak extra voorwaarden verbonden.
2

Kruimelgeval

Dit zijn een aantal standaardafwijkingen die de Rijksoverheid heeft vastgelegd. De kruimelgevallen zijn opgenomen in artikel 4 van Bijlage II van het Bor. Het gaat dan onder andere om dakkapellen, bijgebouwen en dakterrassen die hieronder vallen. Het bestemmingsplan hoeft niet veranderd te worden als bouwplannen onder deze regeling vallen. Dit zorgt voor een snellere doorlooptijd.
3

Buiten het plan afwijken

Voor afwijkingen die niet in het plan zijn opgenomen geldt een uitgebreide procedure. Hiervoor moet je een ruimtelijke onderbouwing van jouw bouwplan aanleveren bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens beoordelen of jouw bouwplan past binnen de omgeving. Als uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan is het verstandig meteen in gesprek te gaan met de gemeente.

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.