Skip to main content

Bouwplanvergunning > Bouwplanvergunning Kennisbank > Omgevingsvergunning > Omgevingsplan

Dit is wat je moet weten over het omgevingsplan!

Een omgevingsplan, dat voor 1 januari 2024 het bestemmingsplan heette, kan invloed hebben op jouw bouwplannen. Maar wat houdt een omgevingsplan eigenlijk in? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord.

Wat is een omgevingsplan?

Een omgevingsplan is een plan dat beschrijft wat er in een gemeente mag gebeuren met de grond en ruimte. Iedere gemeente is verplicht een omgevingsplan op te stellen. Met dit plan heb je te maken als je gaat bouwen of verbouwen. In dit plan is wordt aangegeven wat er wel en niet is toegestaan om te bouwen in een bepaald gebied binnen een gemeente. Ook staat in het omgevingsplan de bestemming van een ruimte, zoals woonruimte, kantoorruimte of winkelruimte. Als je bouw of verbouwplannen hebt is het zeer aan te raden om het omgevingsplan te bestuderen en te onderzoeken of jouw plan haalbaar is.

Wat staat er in een omgevingsplan?

In het plan staan de voorschriften en regels voor een gebied wat betreft de ruimtelijke ordening. Er wordt aangegeven welke functie op elke locatie is toegestaan en de regels die gelden voor deze functie.

Voorbeeld:

Een bestemming is aangeduid als Wonen 2. In het bestemmingsplan onder Wonen 2 staan alle regels die gelden voor die locatie. Regels zoals maximale bouwhoogte(dakopbouw), afmetingen aanbouw, bijgebouw toegestaan of niet, enzovoort.

Waar kun je het omgevingsplan vinden?

Alle omgevingsplannen zijn voor iedereen toegankelijk. De makkelijkste manier om een omgevingsplan in te zien is op de website van de omgevingswet. Hier kun je de plankaart en de regels die hierbij horen inzien. Door op een locatie te klikken verschijnen rechts in beeld alle plannen voor die locatie.

Ook kun je een omgevingsplan bij de gemeente opvragen. Vaak gaat dit per email. Mocht je vragen hebben omtrent een omgevingsplan dan kan je altijd bij de desbetreffend gemeente terecht.

bestemmingsplan in planviewer

Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Kun je van een omgevingsplan afwijken?

Het is mogelijk om van een omgevingsplan af te wijken. Mocht jouw bouwplan niet voldoen aan de voorschriften uit het omgevingsplan, dan wil dat dus niet meteen zeggen dat het niet mogelijk is. Er zijn twee afwijkingsmogelijkheden.

1

Binnen het plan afwijken

In het omgevingsplan zijn vaak al afwijkingsmogelijkheden beschreven. Dit zijn meestal kleine afwijkingen in maatvoering, afwijking van 10% van de goothoogte is toegestaan of afwijking bouwen van 1 meter vanaf de erfgrens. Echter zijn aan deze afwijking vaak extra voorwaarden verbonden.
2

Buiten het plan afwijken

Voor afwijkingen die niet in het plan zijn opgenomen geldt een uitgebreide procedure. Hiervoor moet je een ruimtelijke onderbouwing van jouw bouwplan aanleveren bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens beoordelen of jouw bouwplan past binnen de omgeving. Als uw bouwplan afwijkt van het omgevingsplan is het verstandig meteen in gesprek te gaan met de gemeente. Bijvoorbeeld middels een 'conceptverzoek'.

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.