Skip to main content

Bouwplanvergunning > Bouwplanvergunning Kennisbank > Omgevingsvergunning > Wat zijn bouwleges?

Wat zijn legeskosten en hoe houd ik deze zo laag mogelijk?

 

Wat zijn legeskosten?

Legeskosten of in het geval van bouwen of verbouwen, bouwleges zijn kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bij gemeente. Per gemeente is de hoogte van de legeskosten verschillend. Legeskosten moeten altijd betaald worden ook als de vergunning niet verleend wordt.

Hoe kom ik achter de hoogte van mijn legeskosten?

Iedere gemeente heeft een document opgesteld waar de hoogte van de legeskosten in vermeld worden. Door te zoeken op legeskosten en jouw gemeente zal je dit kunnen vinden. Zoek vervolgens in dat document naar het hoofdstuk Omgevingsvergunning. Legeskosten worden meestal berekend aan de hand van een percentage over de bouwkosten. Naast de legeskosten die over de bouwkosten worden gerekend zijn er ook nog andere legeskosten in situaties, zoals het afwijken van het bestemmingsplan of als het gaat om een monumentaal pand.

Hieronder de legeskosten van een aantal grote gemeenten in Nederland:

Amsterdam

Bij de bouwkosten tot € 75.000 is het percentage 2,64% met een minimum van € 250.

Bij de bouwkosten van € 75.000 tot € 500.000 is het percentage 3,4%.

Bouwleges Amsterdam
Utrecht

Bij de bouwkosten tot € 1.000.000 is het percentage 3,01% met een minimum van € 161,25.

Bouwleges Utrecht
Den Haag

Het percentage bedraagt voor kleine verbouwingen 1,07%

De gemeente Den Haag heeft een tool waarmee de legeskosten kan berekenen:

Bouwleges Den Haag
Rotterdam

Bij de bouwkosten tot € 35.900 is het percentage 1,63% met een minimum van € 100,30

Bij de bouwkosten van € 35.900,01 tot en met € 530.000 is het percentage 1,87%.

Bouwleges Rotterdam

 

Hoe kun je de legeskosten zo laag mogelijk houden?

De hoogte van de legeskosten mogen de gemeenten zelf bepalen. Echter mogen de legeskosten, die de gemeente rekent voor een vergunningsaanvraag, niet hoger zijn dan kostendekkend. Binnen de bouwsector is veel discussie over de hoogte en rechtvaardigheid van de legeskosten. Maar wat kan jij doen om de legeskosten zo laag mogelijk te houden? Hieronder een aantal tips:

  • Geef alleen de bouwkosten op voor de vergunningplichtige onderdelen van de verbouwing. De bouwkosten voor vergunningvrije werkzaamheden behoren niet tot de vergunningaanvraag, als je deze kosten wel opgeeft worden de legeskosten onnodig hoog.
  • De gemeenten gebruiken vaak eenheidsprijzen per m² of m³ voor het berekenen van de legeskosten. Deze eenheidsprijzen zijn openbaar in te zien op de website van de gemeente. Door bij het invullen van het aanvraagformulier geen hogere kosten dan de gegeven eenheidskosten in te vullen voorkom je onnodig hoge legeskosten.
  • Geef de vergunningplichtige bouwkosten op zonder BTW.

 

Bezwaar maken Legeskosten

Indien je bezwaar wilt maken tegen de legeskosten, dan moet je binnen zes weken het bezwaar indienen. Na 6 weken wordt de aanslag namelijk onherroepelijk. Zorg ervoor dat je een duidelijk overzicht van de bouwkosten aanlevert bij het bezwaar.

Download de 16 tips

50%

We sturen graag de gratis download 16 tips voor de beste voorbereiding op het bouwen van jouw dakopbouw naar uw mailbox. Waar wilt u de e-mail ontvangen?

Uw gegevens zijn veilig bij ons. U kunt zich via een link in de e-mail op elk gewenst moment afmelden.